Njoftim për shprehjen e interesit për pozicionet e këshilltarëve ligjorë dhe ekonomikë pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK)

Njoftim për shprehjen e interesit për pozicionet e këshilltarëve ligjorë dhe ekonomikë pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit (KPK)